İNSAN KAYNAKLARI

Günümüzün rekabet ortamında farkı yaratanın insan olduğu bilincinden hareketle, ulusal ve uluslararası alanda hizmet veren şirketimizde;

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst düzeyde koruyarak:

  • Çalışanların motivasyon düzeyini yükseltmek,
  • Şirkete olan bağlılığı ve çalışanlar arası işbirliğini sürekli geliştirmek,
  • Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak İnsan Kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak

İnsan Kaynakları Politikamızın temel dayanağıdır.

IMG_0635-2

İnsan Kaynakları Müdürü

X